Banner
Almanca
AlmancaHer kur, kendi derecesine göre okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini kazandırmayı hedeflemektedir.Yazılı sınav, gramer,okuma-anlama, dikte ve yazılı anlatım olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır; ayrıca kur boyunca edinilmiş olan konuşma becerisi de değerlendirmeye katılmaktadır.

Almanca bilgisi olanlar girecekleri seviye tespit sınavından alacakları puana göre kendileri en uygun sınıfa yerleştirileceklerdir. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Kurumsal
- Bireysel
- Bilgisayar
- İngilizce